Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm weboldalamon, köszönöm megtisztelő érdeklődését. Az oldal terveim szerint folyamatosan bővül, frissül majd. Az alábbiakban , engedje meg, hogy röviden bemutatkozzam.Oktatási tevékenység

2006 óta a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti Magatartás Tanszékének főállású oktatója vagyok, előbb tanársegéd, majd adjunktus beosztásban.

Szemináriumvezetőként és előadóként, valamint tárgyfelelősként számos tárgy oktatásában és kifejlesztésében is tevékenyen részt veszek, az egyetem Gazdálkodás és Menedzsment Alapszakjának megújításán dolgozó szakmai munkacsoport tagja voltam 2020 folyamán. Pályám során tanítottam első-, másod-, harmad-, negyed- és ötödéves hallgatókat egyaránt, úgy nappali szakos programokban, mint mérnök, orvos, jogász, gyógyszerész, illetve Humánmenedzser posztgraduális programokban, illetve angol nyelven az MBA-kurzus keretében. Szakmai munkámat diákjaim sikeres vizsgaeredményei és a velük kialakult jó emberi kapcsolataim minősítik, amelyeket a BCE „Hallgatói Véleményezés”-felmérése is igazol. Konzulensként három TDK-győztes szakdolgozatban közreműködtem, amelyek közül az egyik az OTDK-n II. díjat kapott.

Oktatói és tárgyfelelősi hitvallásom alapja a korszerű oktatásmódszertani eszköztár (blended learning, peer learning, fordított osztályterem, Kolb-féle tapasztalati tanulás, case study-módszertan) alkalmazása, a tananyag folyamatos megújításaára, fejlesztésére építve.

Kutatási tevékenység

Kutatói munkám során a kvalitatív és a kvantitatív kutatásmódszertani eszköztár alkalmazása egyaránt közel áll hozzám: a funkcionalista és az interpretatív padarigmában kivitelezett, valamint a multiparadigmikus kutatások szigorú szakmai szabályok szerinti kivitelezése a kutatói hozzáállásom alapja.

Kutatói érdeklődésem a szervezeti elkötelezettség, a munka-család egyensúly témái mellett a professzionális sport világának szervezeti magatartási kérdéseit is érinti.

Tudományos publikációim között megtalálhatóak magyar és angol nyelven írt szakcikkek, valamint magyar nyelvű könyvfejezetek egyaránt. Szerkesztőként közreműködtem több lektorált szakkönyv elkészítésében, társfordítóként jegyzem az Osborne-Hutchinson szerzőpáros "A kormányzás ára" c. nemzetközi sikerkönyvét, amely több hazai egyetemen immáron kötelező tankönyv.

Jelenleg is több magyar és angol nyelvű publikáción dolgozom a Budapesti Corvinus Egyetem Emberi Erőforrás Fejlesztés, Szervezetfejlesztés és Kultúra Kutatóközpont munkatársaként.

Legújabb kutatásunk

Munkatársaimmal a szervezeti változások munkavállalókra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Kutatásunk alapja egy kérdőív, amelynek kitöltésével nagyon sokat tud Ön is segíteni a kutatásunk sikerében. Köszönöm szépen, ha a kérdőív kitöltésével segíti a munkánkat.

|A KÉRDŐÍV|


Hallgatói vélemények

"Az egyik legjobb előadó a Corvinus Egyetemen, élmény hallgatni előadásait."

"Kiss Csaba tanulmányaim egyik legjobb tanára, akivel valaha találkoztam. Kitűnő tanár és nyitott, jó problémamegoldó, igyekvő ember, pont a Mesterszakra való."

"Nagyon lelkes és látszik, hogy nemcsak ért a dolgához, hanem szeretettel is csinálja azt, így nagyon kellemes volt az óráira járni."

"Nagyon bírom a stílusát, partner a diákokkal és segítőkész."

Emberierőforrás-menedzsment (BA, nappali)
4.65
Emberierőforrás-menedzsment (BA, nappali)
4.73
Stratégiai Emberierőforrás-menedzsment (MA, nappali)
4.74
Stratégiai Emberierőforrás-menedzsment (MA, nappali)
4.80
Szemeszter Oktatási Tapasztalat
Szakmai közlemény
TDK-győztes hallgató
Hirsch-index

Publikációk

A tudományos publikációs tevékenységem nyilvántartását a Magyar Tudományos Művek Tára biztosítja.

A nemzetközi kutatói adatbázis, az ORCID az alábbi linken tartja nyilván a tevékenységemet:
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-0237-0887
  • Úgy bánj az emberekkel, mintha olyanok lennének, amilyenek lehetnének, s így hozzásegíted őket ahhoz, hogy azzá váljanak, amire képesek.

    Goethe

Kapcsolat

Iroda

Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék

Elérhetőség